Michal Tutter
<<<
+420 608 562 128 / skype: mic____ / tuttermichal @ email.cz
Ing. arch. Michal Tutter
*1978
1997 - 2000 FF UK anglistika, amerikanistika, indonésistika
2000 - 2007 ČVUT Fakulta architektury
2006 - 2011 Vyšehrad atelier
2011 - samostatně
Zabývám se architektonickými návrhy ve všech měřítcích a fázích - od stavebních detailů, interiérů až po urbanismus, od úvodních koncepčních návrhů až po prováděcí projekty, autorský dozor a pomoc při jednání s úřady a výběru dodavatelů.
Zajímají mě řešení úsporná energeticky i finančně ale i na správném místě velkorysá. Někdy se osvědčí nejlépe tradiční postup, jindy je nutné hledat cesty nové a nezvyklé. Respektovat a reagovat na krajinu, okolí a původní přírodní materiály neznamená vzdát se moderních technologií. Správné může být nenápadné ale i výrazné. Každá úloha vyžaduje individuální přístup.
Pro profesní části projektů spolupracuji s externími specialisty.

Zároveň mě zajímá výtvarná stránka i jednodušších věcí než jsou stavby - vizualizace, grafika, ilustrace i díla nekomerčního charakteru.
stránky ve výstavbě / site under construction, more projects to come!